Etki Mekanizması

BTX kas içine enjekte edildiğinde ilgili kas veya kas gruplarının sinirlerini geçici olarak devre dışı bırakıp, istemsiz hareketleri ve aşırı kasılmayı ortadan kaldırır. Sözü edilen geçici etki 3-4 ay kadar sürer ve bu süre sonunda kasılmalar tekrar başlayabilir. Bu nedenle enjeksiyonları tekrarlamak gereklidir. Bazı uygulama alanlarında etki daha uzun sürebilir [örn. kozmetik amaçlı uygulamalar ve hiperhidroziste (aşırı terleme)]. BTX’un uygulama alanlarından aşağıda söz edilecektir.

 

Yan Etkileri

BTX, 30 yıldır tıbbın hizmetinde, birçok hastalığın sağaltımında kullanılmaktadır. Oldukça emniyetli bir ilaçtır. Belirgin yan etkiye yol açmaz; açsa da bu etkinin geçici olduğunu bilmekteyiz. En sık görülen yan etki BTX‘un hedeflenmeyen kaslara da yayılarak geçici zaaf yapmasıdır. Bu nedenle, yüz bölgesindeki kaslar daha küçük olduğu için, özellikle yüze uygulanan dozlar çok önemlidir. Bu tedavi yaklaşımı, BTX uygulamasını yapmak için gerekli eğitimi almış hekimlerin elinde oldukça yüz güldürücü sonuçlar vermektedir.

Leave a reply