Hareket Bozuklukları

Distoni: Distoni, istemsiz, süregen, bükücü, döndürücü nitelikte kas kasılmalarıyla karakterize; tekrarlayan istem dışı hareketlere neden olan; geçici ya da kalıcı anormal postürlere yol açan hareket bozukluğudur. Hareket sistemi hastalığıdır, beynin daha çok derin yapılarını tutan hastalıklarda görülür. Bazı hastalıklara eşlik edebileceği gibi (örn. Parkinson); tek başına bir hastalık olarak da ortaya çıkabilir. Her yaşta görülebilir. Özellikle ilk dekadlarda ya da 40 yaşın üstünde daha sık görülür. Distoni, özellikle hastalığın başlangıcında, tutulan vücut bölgesi istemli olarak kullanıldığında ortaya çıkar veya belirgin hale gelir. Diğer bir vücut bölgesinin istemli hareketleri esnasında da distonik bölge daha çok kasılır.

Ayrı ayrı vücut bölgelerini tutabileceği gibi (örn. yüz, boyun) tüm vücutta da yaygın olarak görülebilir. İlaçla tedavi mümkün olduğu gibi, nadir olarak cerrahi yöntemlere de başvurulabilir. Günümüzde en etkili tedavi yöntemi BTX iledir. BTX ile tedavi özellikle vücudun belli bölgelerini tuttuğunda (örn. yüz, boyun) uygulanması gereken ilk tedavi yöntemi olmalıdır. İstemsiz olarak kasılan kas veya kas gruplarına enjekte edilir. Bilinen distoniler içinde servikal distoni (boyun kaslarının istemsiz kasılması), blefarospazm (göz çevresinde yer alan kasın aşırı kasılması), yazıcı krampı(yazı yazarken ortaya çıkan parmak ve kol kaslarında aşırı kasılma), oromandibüler distoni (çene kaslarının kasılması) sayılabilir.

 

Hemifasyal spazm: Hemifasyal Spazm (HFS), yüz siniri tarafından uyarılan yüz mimik kaslarının aralıklı olarak kasılmasıdır. Genellikle erişkinlerde görülür. Önce tek taraflı olarak göz çevresinde başlar, daha sonra zamanla aynı taraf yüz kaslarına yayılır. Yayıldığı başlıca kaslar; yanak kasları, ağız çevresi kasları ve nadir olarak da boyun kasları sayılabilir. Nörolojik muayene sözü edilen kasılmalar dışında normaldir. Nöroradyolojik inceleme yöntemleri geliştikçe, yüz sinirinin damar basısına uğramasına bağlı olarak ortaya çıktığı anlaşılmıştır. HFS’lı olguların 2/3’ünün beyin Manyetik Rezonans (MR) incelemesinde söz konusu görüntüye rastlanmaktadır.

Bu durumda cerrahi yöntemler uygulanabilir. Hastalar genellikle ameliyat masasına yatmaktan çok; semptomatik tedaviyi, BTX ile tedaviyi tercih etmektedirler. BTX, bugün için dünyada HFS tedavisinde ilk seçenek olarak kabul edilmektedir. BTX göz çevresindeki kaslara ve spazmın görüldüğü yüz kaslarına uygulanır. Tedavi %80-90 oranında düzelmeye neden olur. HFS’lı hastalarda BTX uygulaması sonrasında yüz çizgilerinin de ortadan kalktığı gözlenmiş ve BTX‘un kozmetik alanda kullanılmaya başlaması bu sayede olmuştur

;
;
;
Servikal Distoni Serebral Palsi Oromandibüler Distoni
;
;
;
Oromandibüler Distoni Hemifasyal Spazm Servikal Distoni
;
;
;
Yazıcı Tremoru Palatal Tremor Yazıcı Kramı ve Yazıcı Tremoru
;
;
Parmak Distonisi Haraket Sırasında Ortaya cıkan Parmak Distonisi
;
;
Meige Sendromu – Tedavisiz
Meige Sendromu – Tedavili

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Leave a reply