Kronik Migren

Bir ay içinde 15 gün baş ağrısında yakınan kişilerin kronik migren tanısı aldığını söyleyebiliriz. Bu özelliği taşıyan bir grup hasta üzerinde yapılan çalışmada BTX enjeksiyonunun olumlu sonuçlar verdiği görülmüş, bu tedavi yöntemi yurdumuzda da  kronik migrenli hastalara uygulanmaktadır.

 

Kronik Migren Tedavisinde BTX

Günümüze kadar çeşitli ilaçlarla kontrol edilmeye çalışılan Kronik Migren’in tedavisinde Botulinum Toksin uygulamasının etkili olduğu görülmüştür. Sonuçları 2010’da yayınlanan 2 aşamalı, 700’den fazla kronik migrenli hasta üzerinde yapılan çalışmanın (PREEMPT) olumlu sonuçlar vermesi üzerine BOTOX, FDA (Food and Drug Administration)’den bu hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere ruhsat almıştır. Bir ay içinde 2 hafta süreyle başağrısından yakınan hastalara bu tedavi önerilmekte ve başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

 

MİGRENDE BOTULİNUM TOKSİN UYGULAMASI

Leave a reply
WordPress Video Lightbox Plugin

Değerli Hastalarım;

 COVİD-19 salgını nedeniyle özellikle bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi alan hastalarımın dikkatli olmaları, ilaç dozlarını tarafıma danışmaksızın değiştirmemeleri, mümkün olduğu kadar dışarı çıkmayıp, kalabalık ortamlardan kaçınıp evlerinde kalmaları uygun olacaktır.
Boğaz ağrısı, öksürük ve ateşlenme durumunda tarafıma haber vermelerini önemle rica ederim.

      PROF. DR. YEŞİM GÜLŞEN -PARMAN