PROF DR F. YEŞİM PARMAN’ın ÖZGEÇMİŞ ÖZETİ

İstanbul’da doğdu. Orta ve lise eğitimini 1978 yılında English High School’da tamamladı. 1984 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Lüleburgaz’da 2 yıl mecburi hizmet yaptı, 1986 yılında İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı’nda ihtisasa başladı. 1988 yılında buradan ayrılarak, Fransa-Paris’de Paris Pierre-Marie Curie Üniversitesi’ne  bağlı olarak tekrar nöroloji ihtisasına başladı. Paris’in çeşitli nöroloji servislerinde, başlıca Paris-Sud Tıp Fakültesi, Kremlin-Bicêtre Hastanesi , Nöroloji Servisinde çalıştı.

Nöromüsküler hastalıklar ve  periferik sinir patolojisi konusunda özel eğitim gördü, ayrıca hareket bozuklukları üzerinde yoğunlaştı, terapötik botulinum toksini (Botoks) uygulamalasında Bicêtre Hastanesi, Nöroloji Kliniğinde poliklinik sorumlusu olarak çalıştı.

1992 yılında uzman olduktan sonra, 1994 yılı sonuna kadar Paris’de  Bicêtre Hastanesi nöroloji ve nöroşirürji servislerinde uzman nörolog olarak görev yaptı, periferik sinir patolojisiyle ilgili çalışmalarına devam etti. 1995’de uzman eşdeğerlik sınavını geçtikten sonra İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı’nda başasistan olarak çalışmaya başladı.

1997 yılında Avrupa Nöroloji Birliği’nden (European Neurological Society) aldığı bursla Paris Kremlin-Bicêtre hastanesi, Louis Ranvier Laboratuvarı’da herediter nöropatilerle ilgili klinik, histopatolojik ve genetik araştırma yaptı ve çalıştı.

Kasım 1999’da doçentlik ünvanını aldı. Başlıca nöromüsküler hastalıklar, periferik sinir patolojisi ve Botulinum Toksini (Botoks) gerektiren hareket bozukluklarıyla ilgilenmektedir. Çok sayıda  yayını ve kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır.

Nöropsikiyatri Arşivi ve Türk Nöroloji Derneği Dergisi’nin editörlüklerini yapmıştır. 2005 yılında İstanbul Üniversitesi, Araştırma Fonunca verilen “en başarılı araştırıcı” ödülünü,  aynı yıl da profesörlük ünvanını aldı. Birçok nöroloji ve nöromüsküler hastalıklarla ilgili dernek üyeliği bulunmaktadır, Avrupa Nöroloji Birliği’nin (European Neurological Society) eski yönetim kurulu üyesidir. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

WordPress Video Lightbox Plugin

Değerli Hastalarım;

 COVİD-19 salgını nedeniyle özellikle bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi alan hastalarımın dikkatli olmaları, ilaç dozlarını tarafıma danışmaksızın değiştirmemeleri, mümkün olduğu kadar dışarı çıkmayıp, kalabalık ortamlardan kaçınıp evlerinde kalmaları uygun olacaktır.
Boğaz ağrısı, öksürük ve ateşlenme durumunda tarafıma haber vermelerini önemle rica ederim.

      PROF. DR. YEŞİM GÜLŞEN -PARMAN