Nasıl İncelenir?

Elektromiyografi: Bir takım kan tetkikleri yanında, nöromüsküler hastalıklara tanı koymak için başvurulan yöntemlerin başında elektromiyografi (EMG) gelir. Söz konusu nöromüsküler hastalığın daha önce sözü edilen anatomik bölgelerden (ön boynuz, sinir ucu, sinir-kas kavşağı veya kas) hangisini tuttuğunu anlamada önemli yeri vardır.

Sinir/kas biyopsisi: EMG ile birlikte yine tanı koymak için önemli bir yöntem biyopsidir (kas ve/veya sinir). Biyopsi histopatolojik tanı koyabilecek, bununla ilgili laboratuvar donanımına sahip merkezlerde, bu konuyla ilgili özel eğitim görmüş kişilerce yapılmalıdır.
(Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın.)

Genetik test: Önemli bir bölümü genetik kökenli olan nöromüsküler hastalıklara ülkemizdeki gibi akraba evliliklerinin sık görüldüğü toplumlarda daha da çok rastlanır. Bu hastalıkların bir kısmının genetik incelemesi yapılabilmektedir. Genetik test için kan almak yeterlidir.

Leave a reply