Sinir-Kas Biyopsisi

Sinir Biyopsisi: Nöropatilerde hastalığın nedeni araştırılırken gerekli olabilir. Birçok laboratuvar incelemesi yapıldıktan sonra nöropatiye neden olan bir nedene ulaşılamazsa, bir sinir parçası alınıp mikroskop altında incelemek gereği doğabilir. Bu biyopsi genellikle sural sinir denilen, ayak bileğinin dış tarafından geçen bir duyu sinirinden yapılabilir. Biyopsi lokal anestezi altında sinir trajesi boyunca kesi yapılarak uygulanır.

Bu sinir, bir duyu siniri olduğundan, biyopsi sonrası topuğun hemen üst bölgesinde, küçük bir alanda duyu kaybı olabilir. Biyopsinin değerlendirilmesi özel donanımlı bir laboratuvarda, özel eğitim görmüş, birikim ve tecrübeye sahip hekim tarafından yapılmalıdır. Hasta biyopsi öncesinde tok olmalıdır, biyopsi sonrası ise hemen yürüyemeyeceğinden- bu süre 5 gün kadardır- bununla ilgili önlemler alınmalıdır. Girişim 20-30 dakika sürer. Hastanın işlem sonrası gözetim altında tutulması gerekmez (bakınız sinir biyopsisi ile ilgili açıklamalı-uygulamalı bölüm).

 

Kas Biyopsisi: Kas hastalıklarında nöropatilere kıyasla daha sık biyopsiye başvurulur. Kas hastalığının hangi gruba ait olduğunu saptamada önemli bir tanı yöntemidir. Lokal anesteziyle biyopsi yapılacak kasın üstünden kesi yapılarak uygulanır. Sinir biyopsisinde olduğu gibi kas biyopsisi de bu konuyla ilgili birikime sahip merkezlerde, deneyimli hekimlerce değerlendirilmelidir. Hasta girişim için tok karnına gelmelidir. Girişim genellikle omuz ve kol kaslarından yapılır, gerekirse bacak kaslarından da yapılabilir, 20-30 dakika sürer.

 

Sinir ve Kas Biyopsisi: Bazı durumlarda, özellikle sinir ve kası aynı anda ve birlikte tutabilecek hastalıklar söz konusu olabilir. Bu durumda sinir ve kas biyopsisi aynı anda yapılabilir. Bunun için tek bir kesiyle sinir ve kası aynı anda çıkarabilecek özel bir teknik uygulanır. Bu uygulama dizle ayak bileği arasındaki bölgeden yine lokal anestezi altında yapılır. İşlem süresi aynıdır. Uygulama bacaktan yapıldığı için hasta 5 gün ayağını yere basmamalıdır.

Leave a reply