ALS Tedavisi

İlerleyici bir hastalık olan ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz)’ nin tedavisinde bugün için geçerli olduğu bilinen tek tedavi Riluzol (Rilutek) iledir. Günde 2 kez kullanılması önerilen bu ilacın etkisi kısıtlıdır. Yapılan bazı ilaç çalışmalarına göre Rilozolle birlikte, aynı zamanda Parkinson Hastalığı tedavisinde de kullanılan Rasagiline’in nöro-protektör (koruyucu) etki ile ALS’ nin ilerlemesini yavaşlattığı görülmüştür.

Ayrıca sodyum kanallarını bloke ederek etkisini gösteren bir kalp ritm bozukuluğu ilacı olan Mexilethine’in de aynı etkiyi gösterdiği gözlemlenmiştir. Bu ilaçların yararını daha iyi anlamak için hasta grupları üzerindeki çalışmalar halen sürmektedir. Ayrıca ALS tedavisinde kök hücre uygulamasıyla ilgili çalışmalar da ümit vermekle birlikte daha çok veriye ihtiyaç vardır.

Leave a reply